1r Concurs de Fotografia

Aquest any us presentem una activitat nova, que esperem pugui tenir continuïtat en el temps.
Junt amb la Fundació Privada Vincles organitzem un Concurs de Fotografia.
Totes les fotos presentades a concurs seran exposades a Can Sià (Viladrau) durant la Fira de la Castanya.

Esperem la vostra participació!
____________________________________________________

Per iniciativa de l’entitat Vincles es convoca amb voluntat de fer-ho anualment el concurs de fotografia VILADRAU, per tal de recolzar i premiar imatges que recullin moments de treball o d’oci, d’esforç, entranyables, estètiques i/o artístiques, sobre la relació de les persones en el medi natural. Compta amb el suport econòmic i logístic de l’associació Excursionista de Viladrau Kd1/2h, i del Centre Santa Marta, amb la col·laboració de l’entitat Ganduls BTT i de l’Ajuntament. Es convoca en dues categories o temes, i a part del premi en metàl·lic s’estableixen també dos trofeus, en memòria a dues persones significades a l’àmbit de l’educació ambiental, la fotografia i Viladrau. Un amb el nom d’Antoni Ariet per la seva vinculació de servei al poble i pels seus treballs sobre la relació del medi en la salut de les persones i el segon amb el nom de Joan Font pel seu amor a l’excursionisme, la seves descripcions i aportacions d’imatges d’indrets de la nostra comarca.

BASES

Participants:
Més grans de 16 anys i tothom qui ho desitgi i accepti aquestes bases
Inscripció: 
Gratuïta
Tema:            
Les persones a l’entorn natural
Cal que hi surtin accions de persones en algun d’aquests dos àmbits :
  • Educació ambiental i territori, participació i cooperació. Activitats de preservació i conservació del patrimoni.
  • Feines, esports i excursionisme al medi natural i món rural.
Presentació:
  • S’admetran fins a tres obres inèdites per autor, amb una mida en una base de 30 x 40 cm.
  • Les obres aniran muntades sobre una cartolina blanca o negra amb dos centímetres lliures per banda.
Identificació:
Darrera de cada obra hi figurarà el títol i el tema al qual opta (A ó B) i dintre un sobre en un full hi constarà; nom i cognom de l’autor i el telèfon de contacte, títol, lloc on ha estat realitzada, es valorarà si a més hi figuren els noms i cognoms de les persones que hi surten retratats.

Entrega d’obres:
Les obres seran lliurades dins un sobre tancat a nom de VINCLES fundació, a l’apartat 54 de Viladrau CP 17406 o també a la seu de l’entitat excursionista de Viladrau Kd1/2h. al Mas el Torrent. Avda. Montseny s/n de Viladrau.

Termini d’entrega:
El termini d’entrega es fins el dia 17 d’octubre de 2010.

Jurat:
El jurat estarà format per cinc membres; un de l’àmbit de la fotografia, un de l’Ajuntament de Viladrau, un del patronat de la fundació i de dos membres de l’associació excursionista.
Un membre d’aquesta darrera entitat farà les funcions de director del jurat.

Exposició:
Les obres seran exposades la darrera setmana d’octubre i la primera de novembre.

Premis:

Tema A): Educació ambiental, participació i cooperació. Centre Santa Marta

  • Primer premi 90,00 € i trofeu Antoni Ariet
  • Segon premi 50,00 € i trofeu
Tema B): Feina, esport , excursionisme i lleure. Associació Excta. de Viladrau Kd 1/2

  • Primer premi 90,00 € i trofeu Joan Font
  • Segon premi 50,00 € i trofeu
Guanyadors:
El veredicte es farà públic el dia de la inauguració de l’exposició i els premis s’entregaran el mateix dia.

Devolució:
Les obres guanyadores quedaran en propietat de la fundació, que es reserva el dret de poder reproduir-les, indicant-hi el nom de l’autor. La resta d’obres participants podran ser recollides el darrer dia de l’exposició. Si no es recullen en un termini de dos mesos seran dipositades a l’arxiu fotogràfic de l’associació excursionista.
L’organització es reserva el dret a resoldre els casos no previstos en aquestes bases i tindrà cura de la conservació de les fotografies. No obstant això, no es fa responsable de danys fortuïts que es puguin ocasionar.

Col·labora:
viladraueducació.com/Santa Marta.
Ass. Excursionista de Viladrau Kd 1/2h.
Ganduls BTT.
Ajuntament de Viladrau.

Viladrau, setembre de 2010

Comentaris