Premi Vèrtex - Cossetània Edicions


CIRCULAR NÚM. 21/2012Un any més la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, amb la col·laboració de Cossetània Edicions, convoca el Premi Vèrtex a un recull d'itineraris per muntanya.
La dotació del Premi Vèrtex, que aquest 2012 arriba a la tretzena edició, és de 3.000 euros i la publicació de l’obra dins la col·lecció Azimut de Cossetània Edicions. El termini de recepció dels treballs candidats finalitza el 31 de desembre de 2012 i s'hauran de fer arribar a la seu de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya amb les còpies i format que especifiquen les bases, que també es poden descarregar al següent enllaç:

Bases

 • El premi està destinat a un recull d’itineraris que abraci una zona determinada de Catalunya, Andorra, País Valencià, Illes Balears o aquests territoris en general, en qualsevol modalitat d’esports de muntanya (senderisme, muntanyisme, alpinisme, BTT, barranquisme, esquí de muntanya, rutes amb raquetes, escalada…).
 • Els treballs han de ser originals, inèdits i escrits en català.
 • Poden participar-hi obres fetes individualment o col·lectivament, en aquest darrer cas, per un màxim de quatre persones. Aquelles obres presentades col·lectivament o per una entitat han de fixar, en el cas que siguin premiades, un màxim de tres interlocutors amb l’editorial.
 • L’extensió del treball ha de ser d’un mínim de 60 folis DIN A4 de 30 ratlles i entre 60 i 70 caràcters per ratlla, i d’un màxim de 120 folis de les mateixes característiques (exclosos els mapes o les il·lustracions possibles).
 • Cada itinerari s’ha d’acompanyar obligatòriament d’un mapa esquema en què s’hi indiqui els indrets per on transcorre. No és necessari que estigui fet en format digital i es pot dibuixar sobre paper.
 • Del treball se n’han de lliurar cinc còpies en paper i, obligatòriament, també se n’ha de lliurar el disquet.
 • Els treballs s’han de presentar amb un títol i sota un pseudònim, que no pot ser en cap cas el mateix nom de l’autor. Conjuntament amb els treballs s’ha de lliurar un sobre tancat a l’exterior del qual només hi constarà el pseudònim i, a l’interior, les dades personals, adreça, telèfon i fotocòpia del DNI de l’autor.
 • L’obra guanyadora serà editada per Cossetània Edicions, seguint les condicions habituals que estableix aquesta editorial, prèviament se signarà un contracte amb l’autor. La dotació del premi anirà a compte dels drets d’autor que aquest ha de percebre en concepte de comercialització i distribució de l’obra.
 • Els autors podran recollir els treballs que no resultin premiats en un termini màxim de tres mesos des que es faci públic el veredicte.
 • El fet de presentar-se al premi pressuposa que els concursants n’han acceptat les bases.
 • Cap persona amb vincles laborals amb la FEEC o amb Cossetània Edicions podrà presentar-se al premi.
 • Els treballs s’han de presentar a la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (Rambla, 41, pral. 08002 Barcelona), adreçats al Premi Vèrtex.
 • L’organització no es responsabilitza de les obres enviades per correu no certificat
 • L’organització del premi establirà un sistema per comprovar sobre el terreny les dades de les obres premiades. En aquest sentit, el jurat pot donar una menció especial a aquelles obres que trobi convenients.

Us animem a difondre entre els vostres socis aquesta convocatòria i així poder obtenir la màxima participació amb un major nombre de treballs.

Àrea de Comunicació de la FEEC

Comentaris