Primeres Estades d'Excursionisme de la FEEC


CIRCULAR NÚM. 26/2012
La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) organitza les “Primeres Estades d’Excursionisme” del 8 al 15 de juliol de 2012, a la Vall de Boí.
Els objectius de les estades, que es desenvoluparan al Pirineu català, són fomentar les activitats de muntanya entre els joves, iniciar-los en les pràctiques de l’orientació, tot introduint-los amb sortides de la Muntanya Mitjana, així com en els treballs sobre GR de la zona i seguiment cultural i històric de la Vall.
Els joves sempre aniran acompanyats per Instructors de l’Escola Catalana d’Alta Muntanya (ECAM) que els guiaran en la descoberta del món de la muntanya i en el treball de les tècniques esmentades. Així doncs, pel bon desenvolupament de les activitats i de les estades, els joves hauran d’atendre i seguir les directrius que els Instructors els donin.
Participants:
Els nois i noies que vulguin participar en les estades caldrà que compleixin els següents requisits:

  • Tenir entre 13 i 16 anys d’edat, presentar permís patern o del tutor i adjuntar-hi una fotocòpia del DNI dels mateixos.
  • Ser titular de la llicència esportiva de la FEEC de l’any 2012.

Inscripcions:
El nombre de places màximes és de 10, i la seva concessió serà per ordre d’inscripció.
El cost és de 100 € que inclou les despeses d’allotjament i manutenció; els desplaçaments aniran a càrrec del participant.
Els joves que vulguin participar en les estades hauran d’enviar la sol·licitud d’inscripció a l’Àrea Social de la FEEC, ja sigui per fax (93 412 63 53) o correu electrònic a social@feec.cat amb la referència “Primeres Estades d’Excursionisme”. Aquesta també es podrà entregar personalment a la seu de la FEEC (la Rambla, 41 pral. de Barcelona), per duplicat exemplar.
El termini d’enviament o entrega de la sol·licitud serà 1 de juliol de 2012. Un cop rebuda, l’Àrea Social es posarà en contacte amb els joves per informar-los de com acabar de formalitzar la inscripció. L’inici serà la tarda del dia 8 de juliol i la finalització el dia 15 de juliol a mig matí, i el punt de trobada serà la població de Barruera.
Àrea Social de la FEEC
Barcelona, 19 de juny de 2012.

Comentaris