Memòria 2017 de l'Associació Excursionista de Viladrau kd 1/2h

El diumenge 25 de març de 2018 es celebra l'Assemblea General de l'Associació i es presentarà a totes els socis i socies la memòria anual.

Aquí el resum anual

Comentaris