Sense el suport no hi ha camí!! Gràcies a les persones de l'avituallament!! #matagallsmontserrat #kdamitjahora


Comentaris